Sunday, June 20, 2010

2010上海世博會 : 冰島館

冰島館-0001
主題 : 清潔能源 健康生活
地點 : C片區

我細看了此次上海世博會官方導覽手冊, 其中說明了 :

冰島館的設計理念是一個冰立方 , 整個建築被印圖面料包裹 , 在背投光的照射下 , 展現出玲瓏剔透的冰的景象 , 仿佛透過冰川看過去一樣 .

不過看了實際上的冰島館 , 卻有點失望 !

冰島館-0002
冰島館-0003 冰島館-0004
可能是近幾年冰島經濟不景氣 , 所以展館內也沒擺放任任何東西 ! 室內設置了8台投影機撥放冰島的環境 , 生活等 . 這有點像克羅地亞館 , 影片還沒播完 , 我就先離開了 .

2010上海世博會 : 冰島館

2010上海世博會 / EXPO 2010


有關2010上海世博會 C片區的文章
Sat, Jun 19, 2010 - 2010上海世博會 : 西班牙館

Thu, Jun 17, 2010 - 2010上海世博會 : 瑞士館

Wed, Jun 16, 2010 - 2010上海世博會 : 法國館

Sun, Jun 13, 2010 - 2010上海世博會 : 波蘭館

Wed, Jun 12, 2010 - 2010上海世博會 : 德國館

Wed, Jun 06, 2010 - 2010上海世博會 : 各國展館之twitter

Wed, Jun 02, 2010 - 2010上海世博會 : 盧森堡館

Wed, Jun 02, 2010 - 2010上海世博會 : 意大利館

Sun, May 30, 2010 - 2010上海世博會 : 突尼斯館

Sat, May 29, 2010 - 2010上海世博會 : 俄羅斯館

Sun, May 23, 2010 - 2010上海世博會 : 羅馬尼亞館

Sat, May 22, 2010 - 2010上海世博會 : 斯洛文尼亞館

Tue, May 20, 2010 - 2010上海世博會 : 克羅地亞館

Sun, May 20, 2010 - 2010上海世博會 : 哥倫比亞館

Tue, May 18, 2010 - 2010上海世博會 : 立陶宛館

Sun, May 16, 2010 - 2010上海世博會 : 英國館

Sat, May 15, 2010 - 2010上海世博會
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...